Ułatwienia dostępu

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

Sejmowa Komisja pracowała nad naszą petycją

Sejmowa Komisja pracowała nad naszą petycją

28 grudnia 2023r. Komisja ds. Petycji pochyliła się ponownie nad petycją autorstwa adwokata Grzegorza Prigana o zmianę ustawy o TBS. Petycją podpisaną przez kilkanaście tysięcy mieszkańców TBSów z Polski. 
To druga ścieżka sejmowa, poza Parlamentarnym Zespołem do spraw TBSów, za pomocą której staramy się rozwiązać problemy mieszkańców budownictwa społecznego. Dla zainteresowanych wyjaśniamy krótko, na czym polega praca tej Komisji i czego dalej możemy się spodziewać. Streszczamy, co się wydarzyło w naszej sprawie. Załączamy zapis obrad. W tym artykule znajdziesz też odnośniki do treści petycji, jej postulatów oraz analizy prawnej Biura Analiz Sejmowych.

Kalendarium zdarzeń dot. naszej petycji:

27.02.2023r. – do Sejmu wpłynęła petycja mec. Prigana z postulatami zmian w ustawie, uzgodnionymi również ze społecznikami ruchu mieszkańców TBS

marzec – kwiecień 2023r. – zbieraliśmy w całej Polsce podpisy poparcia wśród mieszkańców TBSów; adwokat Grzegorz Prigan dołączył je do złożonej petycji

24 lipca 2023r. – Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię oceniając niemal wszystkie postulaty naszej petycji jako niezasadne, jeden z nich uznając za godny rozważenia (obecność mieszkańców w radach nadzorczych spółek TBS)

28 lipca 2023r. – Komisja ds. Petycji obradowała nad naszą petycją; Juliusz Tetzlaff z Ministerstwa Rozwoju i Technologii rozmywał nasze problemy i konieczność zmian prawnych. Jednak członkowie ówczesnej Komisji postanowili nie odrzucać petycji mimo negatywnej oceny BAS i występu przedstawiciela MRiT. Postanowili uchwalić tzw. dezyderat, pogłębić rozumienie problemu poprzez zapytanie premiera o problemy wskazane w petycji.

Zakończyła się kadencja Sejmu. Od października 2023r. sformował się nowy skład Komisji ds. Petycji. Zmienił się m.in. jej przewodniczący: Sławomir Piechota, który nie kandydował na posła w obecnej kadencji. Obecnie Przewodniczącym Komisji został Rafał Bochenek (wcześniej wiceprzewodniczący), część składu osobowego uległa zmianie, mamy więc napływ nowych posłów do Komisji.

28 grudnia 2023r. – Komisja ds. Petycji spotyka się na swoich pierwszych merytorycznych obradach. Podejmuje niedokończone sprawy z poprzedniej kadencji. W czasie do tego spotkania przygotowała treść dezyderatu. Na komisji zajęła się akceptacją jego treści.

Z pełnym tekstem Petycji z dnia 27.02.2023r. Zapoznasz się pod tym linkiem Petycja do Sejmu z lutego 2023r. w sprawie zmiany ustawy o TBS

 Poniżej skrót postulatów. Przypomnijmy, że pod petycją dodatkowo, choć nie jest to wymagane, podpisało się ponad 12 tysięcy mieszkańców z różnych miast. m.in. z:
Wrocławia, Poznania, Warszawy, Krakowa, Tarnobrzega, Siedlec, Marek, Lublina, Chrzanowa, Kraśnika, Tulec, Gdyni, Piły, Łodzi i innych.

A tutaj możesz zapoznać się z analizą prawną i rekomendacjami Biura Analiz Sejmowych z dnia 24 lipca 2023r.:
Pełen zapis posiedzenia Komisji ds Petycji z 28 lipca 2023r.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KOMISJA DO SPRAW PETYCJI W SEJMIE?

To Komisja stała, w skład której wchodzą posłowie z różnych ugrupowań. Sami o swojej pracy opowiedzieli na wstępie czwartkowego spotkania.

Każdy ma prawo składać petycje w interesie publicznym lub własnym lub innej osoby za jego zgodą do organu władzy publicznej, lub do organizacji i instytucji społecznych. Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji to 3 miesiące, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.

Petycje nie podlegają zasadzie dyskontynuacji prac parlamentu.

Do Komisji ds. Petycji petycje kieruje Marszałek Sejmu. Następnie na obradach Komisji jest ona referowana przez posła referenta, potem odbywa się dyskusja i rozstrzyga się o sposobie załatwienia petycji.

Do każdej petycji sporządzana jest opinia prawna Biura Analiz Sejmowych, którą dostarcza się posłom – członkom Komisji ds. Petycji odpowiednio wcześniej i umieszcza na stronie Sejmu.

Komisja może zwrócić się do innych Komisji sejmowych o wyrażenie opinii o danej petycji.

Możliwe sposoby załatwienia petycji:

- wniesienie przez Komisję projektu ustawy lub uchwały
- wniesienie poprawki lub wniosku do projektu ustawy lub uchwały w czasie jego rozpatrywania przez inną komisję sejmową
- przedstawienie innej Komisji opinii w sprawie rozpatrywanego projektu
- wystąpienie z wnioskiem komisji o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli 
- nieuwzględnienie przez Komisję petycji
- wystąpienie z dezyderatem do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków lub Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Generalnego oraz Głównego Inspektora Pracy
- Komisja może dla tych podmiotów oraz innych instytucji państwa przygotować opinię.

Nie składaj broni – złóż petycję” – takie hasło ukuliśmy tutaj.  To dotyczy takich wyjątkowych sytuacji, w których nie działa czy system prawny czy jakiś przepis jest źle zbudowany, albo już przestarzały. Jeśli jego treść można poprawić i on usprawni życie obywatelom to jest to zysk, który w Komisji Petycji jesteśmy w stanie obywatelowi przekazać. Ta komisja nie jest do budowania całych systemów. Jeżeli coś jest systemowe, to do tego są całe resorty, inicjatywy poselskie, projekty obywatelskie. Komisja nasza jest do rozwiązywania doraźnych niedużych problemów, żeby przynosić szybko pomoc obywatelom, gdy gdzieś coś w prawie nie funkcjonuje dobrze.”

Zasadą wcześniej przyjętą przez Komisję ds. Petycji było by nie zajmować się petycjami dot. wielkich systemowych reform lub tymi, które budziły wielkie kontrowersje społeczne, jak np. reformy systemu zdrowia czy przepisy dot. aborcji bo to kwestie zarezerwowane dla innej ścieżki legislacyjnej. Opinie i wnioski, punktowe zmiany – tak.

W gronie prezydium Komisji jest stały ekspert kontynuujący współpracę z Komisją – pan Krzysztof Pater. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Pater


CO WYDARZYŁO SIĘ W CZWARTEK W NASZYCH SPRAWACH?

Komisja rozpoczęła pracę od rozpatrzenia projektów dezyderatów, co do których Komisja poprzedniej kadencji podjęła decyzję uchwalenia a nie zdążyła tego zrobić w minionej kadencji. Również pochyliła się nad dezyderatem dot. naszej petycji.

Gdy przewodniczący zapowiedział rozpatrzenie dezyderatu w sprawie zmian w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa głos zabrała posłanka Wanda Nowicka z Lewicy:

„Czy to nie jest jeden z takich dezyderatów, który w dużym stopniu wkracza w materię ustawową? Nie mam nic przeciwko temu, merytorycznie, natomiast trudno mi ocenić na podstawie tylko samego dezyderatu, co, ile, jak chcemy zmieniać? Bo wygląda na to, że dość szeroki jest obszar zagadnień. I czego w zasadzie dotyczyła ta petycja, itd.?”

Wiceprzewodnicząca Urszula Augustyn z KO:To jest taka wyjątkowa sytuacja. Ona się tylko jedyny raz zdarza. Musimy kontynuować wszystkie te petycje, która Komisja w poprzedniej kadencji rozpoczęła analizować, te projekty…”

Posłanka Wanda Nowicka z Lewicy: „Ja pytam tylko merytorycznie, ja nie mam nic przeciwko. Tylko pytam właśnie czy to nie jest taka inwazyjna…”

Wiceprzewodnicząca Urszula Augustyn z KO:Pani poseł, rozpatrując treść tej petycji na posiedzeniach poprzedniej kadencji uznaliśmy, że zwrócimy się do ministra z prośbą o odpowiedź na nasze pytanie. I kiedy minister przysyła odpowiedź na nasze pytania to wtedy jeszcze raz wracamy do treści petycji, analizujemy odpowiedź ministra i wtedy jako Komisja podejmujemy decyzję, co dalej z tym zrobić.”

Przewodniczący Komisji Rafał Bochenek:Wobec tego czy jest jakiś sprzeciw wobec tego dezyderatu? Nie widzę.”

Dezyderat został zaakceptowany.

Niestety, wciąż nie znamy jeszcze treści dezyderatu, który widzieli wyłącznie członkowie Komisji. Czekamy na opublikowanie go na stronie internetowej. Komisja z lipca chciała wysłać dezyderat do Premiera, posłanka Augustyn na grudniowym spotkaniu wspomniała ministra. Czekamy więc na upewnienie się, kto będzie adresatem dezyderatu i jakie pytania Komisja postanowiła mu zadać. A potem oczywiście na to, jaka odpowiedź zostanie sformułowana do Komisji.

To nie jest pierwsza petycja, jaka wyszła od strony mieszkańców TBS i trafiła do Komisji ds. Petycji. Pod koniec 2015 roku petycję postulującą wykup mieszkań dla mieszkańców TBS zorganizował jeden z mieszkańców TBS z Przemyśla – Daniel Stołowski.

Historię tej petycji ObywatelTBS jeszcze opisze.

Pełen zapis z obrad Komisji ds. Petycji z 28 grudnia 2023r. możecie obejrzeć tutaj:

Kup kawę dla ObywatelTBS

Lubisz naszą działaność? Cenisz bieżące informacje na social mediach i stronie #ObywatelTBS?
Chciałbyśmy napić się kawki z każdym z Was razem i osobno. Porozmawiać o problemach i rozwiać wątpliwości. Wiemy jednak, że to niemożliwe.
Jeśli jednak lubicie to, co robimy to zawsze możecie zostawić nam kawkę tutaj ☕

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.
KRS   0001088706
NIP   8943230752
REGON   527952445