Ułatwienia dostępu

Interesują Cię nowości tworzone przez Obywatel TBS? Zostaw maila!

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

List otwarty byłego prezesa TBS Wrocław do prezydenta Jacka Sutryka

List otwarty byłego prezesa TBS Wrocław do prezydenta Jacka Sutryka

Kazimierz Fiurst, były prezes TBS Wrocław wspiera lokatorów w protestach. Napisał także list otwarty do prezydenta Jacka Sutryka. Cytujemy pełną treść za Gazetą Wrocławską.

Kazimierz Fiurst prezesował TBS Wrocław przez 14 lat aż do kwietnia 2019 roku. Zdecydowana większość mieszkań zasobu TBS Wrocław została wybudowana za jego kadencji. 14 marca 2022r. wziął udział w proteście mieszkańców TBS na wrocławskim Rynku. Mówił, że nie widzi żadnych merytorycznych przesłanek do tak drastycznej podwyżki. W późniejszym czasie wystosował List Otwarty do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. 

Cytujemy go tutaj w całości za Gazetą Wrocławską https://gazetawroclawska.pl/podwyzki-w-tbs-sprawe-komentuje-byly-prezes-mieszkancy-lawinowo-skladaja-pozwy/ar/c9-16127457W przestrzeni publicznej toczy się debata dotycząca podwyżek czynszu w TBS Wrocław. Mieszkańcy wyrażają zastrzeżenia odnośnie skali podwyżek. Wyrażają zaniepokojenie możliwością zaspokojenia swoich codziennych potrzeb w sytuacji rosnących kosztów utrzymania mieszkania.

Posiadając kompetencje wynikające z wieloletniego kierowania spółką TBS Wrocław oraz w poczuciu obowiązku reagowania na niewłaściwe działania, ponownie zabieram głos w sprawie.

U podstaw społecznego budownictwa mieszkaniowego legła idea budowy mieszkań o umiarkowanych czynszach. Cel ten miał zostać osiągnięty między innymi w oparciu o preferencyjne kredyty oraz formułę organizacyjną spółki TBS jako spółki non profit czyli przeznaczającej wszystkie wygospodarowane środki na budowę kolejnych mieszkań. Realizacja programu głównie przez spółki gminne miała zagwarantować racjonalne i oszczędne gospodarowanie. Zasady te powinny być obecne w codziennym działaniu.


Jako przyczynę wprowadzonych podwyżek podaje się rosnące stopy procentowe kredytów, rosnące koszty nośników energii. Jako argument przywołano również, iż koszty finansowe wzrosły o 780%. Powyżej podane uzasadnienie nie przybliża nas do zrozumienia istoty sprawy. Czas więc aby przemówiły liczby.

Na realizację mieszkań zaciągane są kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego. Większość kredytów zaciągniętych przez TBS Wrocław pochodzi z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Wysokość rat spłaty tych kredytów nie zależy od obowiązujących stóp procentowych. Oprocentowanie tych kredytów stanowi stopa redyskonta w Narodowym Banku Polskim. Spłata następuje w systemie ustalenia pierwszej spłaty a następnie jest ona (pierwsza spłata) waloryzowana kwartalnie wskaźnikiem wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej.

Przedstawię na przykładzie jak działa ten system. Jeżeli np. pierwsza spłata zostałaby ustalona na 1000 zł i przy oprocentowaniu 3,5 % proporcje składników kształtowałyby się np. następująco 900 zł. kapitał i 100 zł odsetki, to przy zmianie oprocentowania na1 % spłata ( bez uwzględnieniu waloryzacji ) również wyniosłaby 1000 zł z tym, że np. kapitał stanowiłby kwotę np.970 zł a odsetki np. 30 zł.

Powyższe pokazuje, że stopy procentowe nie mają wpływu na wysokość spłaty kredytu (mają jedynie wpływ na proporcje spłacanego kapitału i odsetek) a wpływ mają jedynie wskaźniki wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej.

Wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w 2021 roku wyniósł odpowiednio:
I kwartał 2021r w stosunku do IV kwartału 2020 r. - 0,7%
II kwartał 2021r w stosunku do I kwartału 2021 r. - 1,3%
III kwartał 2021 r w stosunku do II kwartału 2021 r. - 1,7%
IV kwartał 2021 r w stosunku do III kwartału 2021 r. - 2,6%
Składany wzrost spłaty kredytu zaciągniętego w KFM wyniósł więc za 2021 rok około 4 %.

Ostatnie trzy kredyty zostały zaciągnięte w ramach nowych zasad. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M. Dwa ostatnie jeśli dobrze pamiętam zaciągnięte zostały w 2017 i 2018 roku. Czynsze w tym czasie kalkulowane były dla stawek WIBOR 3M których projekcje określał bank. Rozkład kosztów (składników czynszu) kształtują się w przybliżeniu w proporcji 50 % spłata kredytu i 50 % pozostałe koszty (płace, podatki od nieruchomości, koszty utrzymania zasobów). Niech punktem wyjścia będzie czynsz za 2021 rok w wysokości 15,90 zł/ m². Przekładając powyższe dane z uwzględnieniem rosnących cen produkcji budowlano-montażowej można założyć, że pozycja spłaty kredytu może w 2022 roku wzrosnąć o ok. 70 gr w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej. Jeżeli przyjąć, że przy obecnej inflacji pozostałe koszty wzrosną o 10 % daje to kwotę 80 gr. w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej.

Łącznie uzasadniona podwyżka czynszu wg szacunkowych obliczeń może wynieść ok. 1,50 zł/m² powierzchni użytkowej. Po szczegółowej analizie nie jest wykluczone, że powinna być mniejsza.

Wprowadzenie podwyżki o 4,53 zł/m² czyli trzykrotnie wyższej każe przypuszczać, że albo obliczenia nie przystają do danych źródłowych albo w spółce nastąpiło jakieś dramatyczne zdarzenie, które jest ukrywane przed prezydentem oraz przed mieszkańcami, a którego konsekwencje mieliby ponieść najemcy w postaci nieuzasadnionego wzrostu czynszu.

Ponownie proponuję swoją pomoc w szybkim przestawieniu spółki na właściwe tory. Jedną z pierwszych decyzji powinna być obniżka nowych stawek czynszu.

Kup kawę dla ObywatelTBS

Lubisz naszą działaność? Cenisz bieżące informacje na social mediach i stronie #ObywatelTBS?
Chciałbyśmy napić się kawki z każdym z Was razem i osobno. Porozmawiać o problemach i rozwiać wątpliwości. Wiemy jednak, że to niemożliwe.
Jeśli jednak lubicie to, co robimy to zawsze możecie zostawić nam kawkę tutaj ☕

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.
KRS   0001088706
NIP   8943230752
REGON   527952445