Ułatwienia dostępu

Ściąga dla dziennikarzy. O narracji TBSu Wrocław

Ściąga dla dziennikarzy. O narracji TBSu Wrocław

17 czerwca 2022r. wiceprezes TBS Wrocław Paweł Inglot udzielił wywiadu w studiu telewizji Echo24. Wywiad ten już następnego dnia został zamieszczony na profilu FB: TBS Wrocław Na Wynajem. Jest to obszerna prezentacja stanowiska TBS w sprawie podwyżek dla mieszkańców, sponsorowania drużyny sportowej koszykarzy Śląska Wrocław, itp. Nie pojawia się w niej nic nowego a frazy przytaczane przez Pawła Inglota są już utrwaloną narracją zarządu i rzecznika prasowego TBS. Stawiamy na wnikliwość i konfrontację z manipulacjami obecnymi w tej narracji. Przygotowaliśmy więc małą ściągę dla dziennikarzy, którzy interesują się tematem.

TBS: Podwyżki wynikają m.in. z sytuacji finansowej w spółce
Obywatele TBS: W 2020 roku spółka TBS przeznaczyła zysk netto w wysokości ok. 10 mln zł na kapitał zapasowy. W 2021 roku na kapitał zapasowy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. 2 marca 2022r. (kilka dni po wysłaniu decyzji o wypowiedzeniu starej stawki czynszu wszystkim mieszkańcom TBSu), w dokumencie Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021 r. czytamy:
"Trwająca pandemia nie wpłynęła istotnie negatywnie na sytuację finansową Spółki. Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej uznaje się za niskie."

Image

TBS: Decydując o podwyżkach patrzymy m.in. na koszty remontów
Obywatele TBS: Remonty są jedną z największych bolączek mieszkańców TBS Wrocław. Czy np. wymienianie sprawnych drzwi do klatek w kilku lokalizacjach na niedziałające – jest sensownym użyciem zebranych od nas w czynszu pieniędzy? Dorzućmy do tego nienaprawianie innych zepsutych drzwi w kolejnej lokalizacji. Dorzućmy też zakup specjalnych gablot informacyjnych na wszystkie klatki zasobu, mimo że poprzednie miały się dobrze. Dorzućmy mnóstwo skarg na brak reakcji na awarie, powtarzające się rok do roku zalania mieszkań. I wiele innych.

TBS: Poprzednia podwyżka była dawno, w lipcu 2020 roku. Pierwszy raz po 2 latach podnosimy czynsze
Obywatele TBS: ustawa zezwala podnosić czynsze maksymalnie raz na pół roku. Ale to nie jest obowiązek je podnosić 2 razy do roku! Czynsz ma być odzwierciedleniem kosztów i jest wiele TBSów w kraju, które od wielu lat nie podnosiły czynszu. Są też inne, których podwyżki są znacząco mniejsze: w maju br. TBS w Grudziądzu podniósł stawki czynszu o 50 groszy za m2 (ich dotychczasowy czynsz wynosił 9,90 zł za m2 - nasze wrocławskie wynosiły przed podwyżką 15,90zł/m2 i 20,15zł/m2. Jak zwraca uwagę prawniczka Izabela Krawczyk z Krajowej Rady Mieszkańców TBS, już ta podwyżka z 2020 roku była wysoka, niemal 2 zł na metrze kwadratowym. Jako mieszkańcy nie zareagowaliśmy na nią – nie postawiliśmy granicy TBSowi i 2 lata po tak wysokiej podwyżce otrzymaliśmy kolejną dużo wyższą od poprzedniej.


TBS: Mamy rekordową inflację!
Obywatele TBS: W lutym 2022r inflacja wynosiła 8,5% w stosunku do poprzedniego roku. Podwyżka nałożona na mieszkańców: ponad 28%.


TBS: Działamy zgodnie z ustawą, nie przekraczamy wartości odtworzeniowej z ustawy o TBS. Jeśli wartość odtworzeniowa rośnie to czynsze również mogą rosnąć.
Obywatele TBS: wartość odtworzeniowa stanowi jedynie górny limit wysokości czynszu. Wzrost tego wskaźnika nie nakazuje podnoszenia czynszów. TBSy z definicji nie mają działać dla zysku a czynsze mają być odzwierciedleniem realnych kosztów poniesionych na remonty, eksploatacje i spłatę kredytu do BGK. Krótko mówiąc, TBSy nie mogą robić zysku na czynszach, niezależnie od wzrostu wartości odtworzeniowej mieszkań.


TBS: Komercyjne wynajęcie mieszkania jest dużo droższe niż w TBS
Obywatele TBS: porównywanie najmu z rynku prywatnego do TBSowego najmu jest bardzo bolesną manipulacją dla nas mieszkańców. Bo my, w TBS, musieliśmy wpłacić na wstęp 30% wartości mieszkania + kaucję a mieszkanie dostosować i urządzić. Tego nie robi prywatny najemca. Te 30% i inne koszty wstępne są systematycznie pomijane w tak chętnie stosowanej przez przedstawicieli TBS narracji. To bardzo krzywdzące i zupełnie zakrzywiające rzeczywistość.


TBS: Pozwów od sądu do TBS wpłynęło 85. Mamy od sądu taką informację. Cała reszta to jest dyskusja medialno-facebookowa
Obywatele TBS: Wielu z nas założyło sobie konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Jako jedna ze stron widzimy nasze pozwy. Wiele z nich jest ujętych w pakiety, czyli w jednym pozwie jest widocznych np. 593 powodów. W innym pakiecie ponad 400, itd. Bywają też pojedyncze pozwy. To wszystko w zależności od sposobu organizacji pozwów przez daną kancelarię prawniczą. Również w tym portalu widzimy jako stronę przedstawicieli TBS. Nawet widzimy, którego dnia uzyskali dostęp do sprawy w portalu. Dlaczego TBS zarzeka się, że nie ma wiedzy o większej ilości pozwów niż 85, które jak do tej pory zapewne odesłał w wersji papierowej sąd? Dlaczego manipuluje mówiąc o „dyskusji medialno-facebookowej”, przekazując sugestię, że my mieszkańcy i nasi prawnicy blefujemy, co do ilości złożonych pozwów? Przecież widzą te same dane, co my? Nawet widzą je lepiej i to właśnie TBS jest w stanie bardzo dokładnie powiedzieć, ilu mieszkańców, co do jednego, złożyło pozwy. Portal bowiem wymienia powodów z imienia, nazwiska i adresu w każdym z pozwów, do których wgląd mają prawnicy i wyznaczeni pracownicy TBSu.


TBS: Najemca, który dostał w systemie TBS podwyżkę a się z nią nie zgadza, według ustawy o TBS nie ma prawa kwestionować w sądzie zasadności podwyżki. Tak zaplanował to ustawodawca, tak interpretuje to Ministerstwo
Obywatele TBS: ustawa o ochronie praw lokatorów zawiera w sobie również prawa lokatorów TBSów. Nigdzie nie zawiera wyłączenia dla tej grupy lokatorów w Polsce. Sam TBS Wrocław prosił Ministerstwo o pilne zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów tak, by zablokować swoim najemcom sądowe dochodzenie prawdy.
Jest to jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, które wydarzają się wokół sprawy podwyżek w TBS Wrocław: próba odebrania najemcom wszelkich praw. Prawnicy mają jasną wykładnię przepisów w tej sprawie: mamy prawo kwestionować podwyżkę składając pozew do sądu w terminie 2 miesięcy po otrzymaniu na piśmie wypowiedzenia starego czynszu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej przyjmuje nasze pozwy, nadaje im sygnatury i są już wyznaczone pierwsze rozprawy. I nie jest to pierwsza sprawa tego typu w Polsce: Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przegrało sprawy z lokatorami o podwyżkę czynszów w 2016 roku.


TBS: W porównaniu do ubiegłego roku i pandemii znacznie wzrosła liczba osób chętnych do wejścia w system TBS, teraz 15-17 chętnych na jedno mieszkanie, w czasie pandemii 5-6 osób składało wniosek o jedno mieszkanie.
Obywatele TBS: Nie wiemy, kiedy zaufać słowom przedstawicieli TBS a kiedy nabrać do nich dużego dystansu. Tu wywiad wiceprezesa Pawła Inglota z września 2020 roku: https://www.tbs-wroclaw.com.pl/pawel-inglot-z-zarzadu-tbs-wroclaw-gosciem-radia-rodzina.html  
"Nasze mieszkania cieszą się dużym zainteresowaniem. To prawidłowość niezależna od lokalizacji naszych mieszkań. W tym roku jesteśmy już na wniosku nr 119, a na każdy wniosek mamy zwykle od kilku do nawet kilkunastu klientów”.

 

TBS: Spółka nie była żadnym sponsorem koszykarskiego Śląska Wrocław (TBS wspomina uparcie wyłącznie okres wrzesień 2021r-czerwiec 2022r.). Spółka ogłosiła oficjalny przetarg na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej. Chcemy powiedzieć mieszkańcom Wrocławia, że w Leśnicy będzie 300 nowych mieszkań, stąd potrzeba edukacji i promocji spółki. Osiągnęliśmy cel dzięki tej kampanii, nastąpił wzrost zainteresowania naszą ofertą
Obywatele TBS: Logo TBS pojawiało się na koszulkach sportowców a na profilu TBS na facebooku często pojawiały się newsy z życia sportowego klubu Śląsk Wrocław. Informacja o tym, że istnieje sponsoring właśnie, była już podawana medialnie w 2019 roku:
https://sponsoringsport.pl/tbs-wroclaw-sponsorem-koszykarskiego-slaska-wroclaw/

Nie zauważyliśmy jednak żadnej strony edukacyjnej tego przedsięwzięcia.
Więcej o tym piszemy tutaj: Sponsoring drużyny koszykówki Śląska Wrocław przez TBS

Dodajmy jednak kilka informacji związanych ze wspomnianym przetargiem. Przetarg na kampanię edukacyjno-promocyjną dla TBS

Image

Czy Państwu też mocno rzuca się w oczy słowo „reklama”?

Co najważniejsze: w statucie spółki ani w ustawie o TBSach nie ma takiej możliwości by spółki TBS przeznaczały pieniądze na takie cele.

O tym, że w 2020 roku TBS chwalił się wielką ilością chętnych na każdy lokal – już wspominaliśmy.

Według posłanki Małgorzaty Tracz zyski wypracowane przez spółki TBSu powinny być tak używane by zmniejszały zobowiązania czynszowe mieszkańców. I nie jest to odosobniona interpretacja.

Znamienne, że w sprawie sponsoringu klubu sportowego TBS Wrocław nie wspomina interpretacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

„W obliczu pojawiających się pytań w sprawie działalności, jaką mogą prowadzić społeczne inicjatywy mieszkaniowe SIM, poza budową i wynajmem lokali mieszkalnych dla osób, MRiT wyjaśnia że przedmiot działalności SIM został wyraźnie określony w art. 27 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W ocenie resortu działalność polegająca na sponsorowaniu klubów sportowych (przypadek taki opisywany był w ostatnim czasie w prasie w odniesieniu do TBS Wrocław) wykracza poza ramy tej działalności statutowej SIM. Ponadto w opinii MRiT jest to również działanie niezgodne z art. 24 ust. 1 ustawy o niektórych formach (…), gdyż SIM-y mogą przeznaczać uzyskane dochody wyłącznie na działalność statutową, a w tej mieszczą się jedynie zadania związane z mieszkalnictwem. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nie jest organem uprawnionym do nadzoru czy kontroli działalności SIM. SIM są spółkami prawa handlowego, a uzyskane dochody mogą przeznaczać wyłącznie na działalność statutową. W działalności tej mieszczą się jedynie zadania związane z mieszkalnictwem." (10 maja 2022 r., na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii)

Image
kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.