Ułatwienia dostępu

Postulaty petycji do Sejmu RP

Postulaty petycji do Sejmu RP

-> niższy pułap czynszu maksymalnego w ustawie 
-> przeznaczanie zysków TBS z działań komercyjnych na obniżanie czynszów
-> obniżenie czynszu o wartość kredytu po jego spłacie
-> wykup mieszkań z bonifikatą; zgoda TBS niekonieczna
-> większa swoboda zbywania partycypacji
-> społeczna kontrola spółek TBS: mieszkaniec w Radzie Nadzorczej/Zarządzie TBS

Image
kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.