Ułatwienia dostępu

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

Tarnobrzeg – radni miejscy uchwalili apel do władz o zmianę systemu TBS!

Tarnobrzeg – radni miejscy uchwalili apel do władz o zmianę systemu TBS!

Radni Miasta Tarnobrzega poparli dążenia mieszkańców TBS w całej Polsce do zmiany ustawy i sytuacji mieszkańców systemu budownictwa społecznego. To już druga w Polsce uchwała samorządowa, po niedawnej rezolucji uchwalonej jednogłośnie przez Radę Krakowa. Tarnobrzescy radni wymieniają postulaty zawarte w petycji adwokata Grzegorza Prigana, jednocześnie wskazują szereg nieprawidłowości systemu i brak praw mieszkańców.

Tarnobrzeg to jedno z miast, gdzie mieszkańcy powiedzieli DOŚĆ! – poszli do sądu przeciwko spółce miejskiej TTBS i zaangażowali się w przeciwdziałanie patologii TBSowej zarówno lokalnie, jak i w porozumieniu z mieszkańcami z innych miejsc Polski.

Przytaczamy treść uchwały Rady Miasta Tarnobrzega – warto się z nią zapoznać.

Gratulujemy Tarnobrzeżanom z TBSów sprawnego pozyskania sojuszników!

A radnym dziękujemy, że stanęli po stronie mieszkańców.

Tarnobrzeg, dnia 29.03.2023 r.


Rada Miasta Tarnobrzega
w dniu 29.03.2023 r. popiera stanowisko i apel
mieszkańców TTBS Sp. z o.o.
skierowane do Premiera RP, Parlamentarzystów praz Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zmiany ustawy dotyczącej funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego
w całej Polsce.

 

Mieszkańcy Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wraz z mieszkańcami innych TBS ów w całej Polsce dążą do zmiany ustawy o TBS ach.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego zgodnie z założeniami zostały stworzone w celu obsługi systemów budownictwa społecznego oraz administrowania zasobami mieszkaniowymi wybudowanymi w ramach rządowych projektów. Zgodnie z zapisami Ustawy TBS y działają non profit. Przez lata funkcjonowania TBS ów w Polsce doszło do szeregu zmian w przepisach prawa, docelowo coraz bardziej komplikując sytuację najemców TBS ów. TBS zaczęły z biegiem lat funkcjonować podobnie jak spółki developerskie, lobbując za korzystnymi dla siebie przepisami i rozwiązaniami, kompletnie pomijając w tym względzie bezpieczeństwo mieszkaniowe i korzystne przepisy prawa dla mieszkańców TBSów.

Mieszkańcy coraz częściej wytaczają TBS sprawy sądowe głownie o źle skalkulowane czynsze i nieprawidłowe administrowanie zasobami mieszkaniowymi. Brak remontów, źle naliczane czynsze, brak spłat kredytów, nieprawidłowości finansowe, zawyżane składniki czynszów, brak transparentności, niezgodny z prawem sponsoring, to tylko niektóre z nieprawidłowości w systemie zarządzania TBS ów w Polsce.

Należy podkreślić, że mieszkania w TBS to nie mieszkania komunalne czy socjalne, to mieszkania w ramach których mieszkańcy TBSów wpłacili partycypacje lub kaucje więc w części finansując budowane mieszkania, w ramach projektów rządowych budownictwa społecznego. Następnie to na mieszańcach TBSów spoczywa ciężar spłaty kredytów tychże mieszkań. Od wielu lat zapowiadane zmiany legislacyjne, projekty zmian i mające na celu uregulowania sytuacji najemców TBS ów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a sytuacja jest coraz bardziej niekorzystna dla mieszkańców TBS ów. Coraz częściej sprawy pomiędzy mieszkańcami a Zarządcami, prezesami TBS wyglądają bardzo dramatycznie; protesty w całej Polsce, sprawy sądowe, wzajemne oskarżenia, nadużycia finansowe, brak transparentności, zawyżane czynsze, arogancja Prezesów TBS ów, rodzi oczywisty sprzeciw mieszkańców. Swoboda działania finansowego TBS ów jest poza społeczną i rządową kontrolą. Konsultacje społeczne w ramach działalności TBS ów w Polsce odbywają się w zasadzie bez udziału przedstawicieli i mieszkańców TBS ów, a przepisy są nieuczciwe i krzywdzące dla mieszkańców TBS. Należy ten system zmienić, to mieszkańcy TBS w dużej mierze powinni mieć możliwość decydowania i kontroli zarządzania Spółek TBS. To w interesie mieszkańców leży poprawne zarządzanie TBS. Obecnie odnosi się wrażenie, że Państwo Polskie zamiast chronić obywateli, klasę średniozamożną i wspierać system społecznego mieszkalnictwa działa jedynie w interesie spółek TBS, finansowanych przez mieszkańców i budujących często ze środków mieszkańców kapitał finansowy spółek TBS.

Obecne przepisy nie dają mieszkańcom żadnej kontroli nad działalnością TBS a tym samym rodzi to brak kontroli do uczciwego i wiarygodnego zarządzania. Ustawa nie przewiduje żadnych sankcji dla nieprawidłowego procederu mieszkaniowego. Porównywanie najmu w TBSach do najmu komercyjnego jest nieprawidłowe i sprzeczne z ideą stworzenia i funkcjonowania TBSów, ponieważ najem komercyjny to nic innego jak zysk dla osiągniecia korzyści finansowych przez wyjmującego a TBS z racji założeń nie może osiągać zysku z najmu, wszelkie zyski powinien przeznaczyć na spłatę kredytów czy remonty. Tak się nie dzieje: kredyty często nie są spłacane przez TBSy a fundusz remontowy nie istnieje. Mieszkańcy TBSów w całej Polsce domagają się kontroli systemu TBSów, przedstawicieli mieszkańców w Radach Nadzorczych TBSów oraz transparentności zarządzania.

Jako, Radni Miasta Tarnobrzega popieramy dążenia mieszkańców TBS w całej Polsce do:
1. niższego pułapu czynszu maksymalnego zapisanego w ustawie,
2. wykupu mieszkań,
3. wypracowania transparentności zarządzania mieszkalnictwem społecznym w TBS,
4. obniżenie czynszu po spłacie kredytu,
5. swobody zbywania partycypacji,
6. społecznej kontrola spółek TBS,
7. mieszkańcy TBS w Radach Nadzorczych Spółek TBS.

Zwracamy się z apelem do Premiera RP, parlamentarzystów oraz Ministrów o podjęcie procesu zmiany ustawy i sytuacji mieszkańców TBS.

Kup kawę dla ObywatelTBS

Lubisz naszą działaność? Cenisz bieżące informacje na social mediach i stronie #ObywatelTBS?
Chciałbyśmy napić się kawki z każdym z Was razem i osobno. Porozmawiać o problemach i rozwiać wątpliwości. Wiemy jednak, że to niemożliwe.
Jeśli jednak lubicie to, co robimy to zawsze możecie zostawić nam kawkę tutaj ☕

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.
KRS   0001088706
NIP   8943230752
REGON   527952445