Ułatwienia dostępu

Sponsoring drużyny koszykówki Śląska Wrocław przez TBS

Sponsoring drużyny koszykówki Śląska Wrocław przez TBS

TBS Wrocław przekazywał pieniądze spółki na drużynę sportową. Mieszkańcy, którym TBS drastycznie podniósł czynsz - protestują. Prawnicy, działacze i ministerstwo wskazują, że to nie powinno mieć miejsca. TBS wypowiada umowę z klubem sportowym i nadal utrzymuje, że to było zasadne.   

Mieszkańcy TBS Wrocław odkryli, że spółka TBS sponsoruje drużynę koszykarskiego Wrocławia. Logo TBS pojawiało się na koszulkach sportowców a na profilu TBS na facebook często pojawiały się newsy z życia sportowego klubu Śląsk Wrocław. Jak to zazwyczaj w takich sprawach bywa, poskładano różne szczątki informacji, wypowiedzi i stało się jasne, że gminny TBS, który postanowił o niemal 30% podnieść mieszkańcom czynsze, jednocześnie realizuje umowę sponsorską dotując klub koszykarski.

Informacja o tym, że tak jest, była już podawana medialnie w 2019 roku:
https://sponsoringsport.pl/tbs-wroclaw-sponsorem-koszykarskiego-slaska-wroclaw/ 

Marcin Kij, prezes zarządu TBS Wrocław Sp. z o.o. dla portalu Sponsoring Sport:
„Śląsk Wrocław to firma-legenda w koszykówce w Polsce i w Europie. W ostatnich latach klub przeżywał różne zawirowania, ale jego szefowie konsekwentnie budowali drużynę tak, aby wróciła do polskiej Ekstraklasy. I to się udało, z czego jako kibic drużyny bardzo się cieszę. Jestem przekonany, że ta drużyna ma duży potencjał marketingowy i sportowy, kibice we Wrocławiu odliczają już dni do startu nowego sezonu koszykarskiej Ekstraklasy z udziałem Śląska. Dlatego TBS Wrocław Sp. z o.o. zdecydował się wejść w świat sponsoringu sportowego i wesprzeć właśnie koszykarski Śląsk”.

Nikt jednak wcześniej tak uważnie nie zestawiał ze sobą faktów. Mieszkańcy TBS żyli swoimi sprawami, wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, że zmienił się zarząd TBS i że wraz z nim zmieniła się strategia działania spółki. 

Sprawa stała się medialna w marcu 2022r., gdy uświadomienie sobie wypływu pieniędzy z TBS oburzyło mieszkańców trzymających w rękach zawiadomienia o wysokich podwyżkach czynszu.

Nie było łatwo uzyskać wiedzę nt. umowy sponsorskiej, wydatkowanych kwot, itp. Próbowali miejscy działacze, próbowali mieszkańcy. Spółka odmawiała wyjaśnień, o które wnoszono w trybie dostępu do informacji publicznej. 

W końcu TBS uchylił rąbka tajemnicy, przyznając, że zawarł umowę ze Śląsk Wrocław na okres wrzesień 2021 - czerwiec 2022 na kwotę 800.000 zł i że niebawem ją rozwiąże. Tłumaczono, że to wydatki finansowane z odrębnej puli, nie z czynszów opłacanych przez lokatorów, ale z działalności komercyjnej, jak wynajem lokali użytkowych czy powierzchni pod paczkomaty. Jednak w obliczu horrendalnych podwyżek powstaje pytanie czy dochody z usług komercyjnych i powstające z tego zyski nie powinny przede wszystkim trafiać do zasobu mieszkaniowego i np. wspierać inicjatywy remontowe? Czy TBS jest gospodarny i czy działa zgodnie z prawem?

6 kwietnia 2022r. rzecznik TBS Łukasz Maślanka tak wyjaśniał sponsoring klubu przez TBS:

Łukasz Maślanka, rzecznik TBS Wrocław:
"Współpraca promocyjna TBS Wrocław z koszykarskim Śląskiem opiera się na kilku kluczowych dla spółki elementach.
Pierwszy z nich to dążenie do poszerzenia rozpoznawalności marki i oferty TBS Wrocław. W naszym przekonaniu, idea i zalety wynajmu mieszkania w systemie budownictwa społecznego w Polsce nie jest należycie rozpoznawalna. Utarło się przekonanie, że mieszkanie można albo kupić - najczęściej w oparciu o długoletni kredyt hipoteczny -albo wynająć na rynku komercyjnym. Budownictwo społeczne jest propozycją dla osób, które nie chcą lub nie mogą zaciągnąć długoletniego kredytu na zakup mieszkania, a jednocześnie nie mają przekonania do najmu komercyjnego. Promując naszą markę i ofertę poprzez sport profesjonalny, docieraliśmy do grupy odbiorców, która może być zainteresowana najmem mieszkania w systemie budownictwa społecznego.
Drugim powodem jest świadomość procesów demograficznych w polskim społeczeństwie. Dane GUS wskazują, że nasze społeczeństwo się starzeje. Dlatego jest ważne, aby podjąć działania promocyjne, żeby dotrzeć do zmniejszającej się młodszej grupy osób – potencjalnych odbiorców oferty. W naszej ocenie, koszykarski Śląsk Wrocław – jeden z najbardziej utytułowanych klubów sportowych w Polsce – jest dobrym partnerem w naszych dążeniach do realizacji obu opisanych wyżej celów. Marka TBS Wrocław jest bardzo wyraźnie eksponowana przez koszykarski Śląsk Wrocław, m.in. na strojach drużyny oraz na reklamach wyświetlanych podczas domowych meczów Śląska.
Po trzecie – w tym zespole swoje umiejętności rozwijają młodzi, zdolni koszykarze z Wrocławia. Nasze wsparcie promocyjne dla tego zespołu było działaniem w zakresie odpowiedzialności społecznej i zaangażowaniem w ważny obszar życia społecznego Wrocławia. Tego typu forma promocji jest często stosowana przez różne podmioty – zarówno prywatne, jak też należące do samorządów."

10 maja 2022r. radni miejscy z klubu PIS: Andrzej Kilijanek, Robert Grzechnik i Michał Kurczewski odwiedzili spółkę TBS celem dokonania kontroli wydatków na sponsoring, darowizny, konsulting i PR. Okazało się, że TBS w niedawnych wyjaśnieniach pomijał, że sponsorowanie ma charakter permanentny i pominął inne umowy z klubem. Radny Kurczewski przekazał po analizie dokumentów okazanych przez TBS Wrocław: 

"W roku 2019 suma kwot wynikająca z dokumentów na cele związane z reklamą to 143 266,73 zł brutto, w roku 2020 było to już co najmniej 158 485,79 zł (cześć kwot netto), natomiast w ubiegłym roku zawarto umowy i podpisano zlecenia na rekordową kwotę 1 093 998,08 zł brutto.

Wśród umów z roku 2021 znalazła się także już słynna umowa na realizację kampanii edukacyjno-promocyjnej z koszykarskim Śląskiem Wrocław Sp. z o.o. o wartości 984 000 zł brutto. Dodatkowo w roku 2019 podpisano umowę sponsoringową na kwotę 98 400 zł brutto. Z kolei konsulting kosztował 30 000 zł (netto) w roku 2020, natomiast w roku 2021 wydatkowano na ten cel 81 232 zł (cześć kwot netto)."

10 maja 2022 r., na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii ukazało się odniesienie do sprawy sponsorowania przez spółkę TBS Wrocław drużyny sportowej, cyt.:

"DOCHODY SIM
W obliczu pojawiających się pytań w sprawie działalności, jaką mogą prowadzić społeczne inicjatywy mieszkaniowe SIM, poza budową i wynajmem lokali mieszkalnych dla osób, MRiT wyjaśnia że przedmiot działalności SIM został wyraźnie określony w art. 27 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W ocenie resortu działalność polegająca na sponsorowaniu klubów sportowych (przypadek taki opisywany był w ostatnim czasie w prasie w odniesieniu do TBS Wrocław) wykracza poza ramy tej działalności statutowej SIM. Ponadto w opinii MRiT jest to również działanie niezgodne z art. 24 ust. 1 ustawy o niektórych formach (…), gdyż SIM-y mogą przeznaczać uzyskane dochody wyłącznie na działalność statutową, a w tej mieszczą się jedynie zadania związane z mieszkalnictwem.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nie jest organem uprawnionym do nadzoru czy kontroli działalności SIM. SIM są spółkami prawa handlowego, a uzyskane dochody mogą przeznaczać wyłącznie na działalność statutową. W działalności tej mieszczą się jedynie zadania związane z mieszkalnictwem."

Działacze z organizacji lokatorów TBSów uważają, że działanie spółek TBS nie pozwala na finansowanie klubów sportowych czy innych inicjatyw niezwiązanych z celami statutowymi spółek i zapisami ustawy o TBS. Tak samo komentuje to reprezentujący część mieszkańców w sprawie o podważenie podwyżek mecenas Grzegorz Prigan: 

"W mojej ocenie nie było to zgodne z prawem, ponieważ sponsorowanie sportu nie jest ani celem statutowym spółki, ani ustawowym. Wątek sponsorowania koszykówki ma znaczenie w sprawie, ponieważ biegły i sąd będą musieli ocenić, czy działalność tego typu mieści się w celach statutowych i może wpływać na wysokość czynszów. Nadwyżka zebranych czynszów nad kosztami ponoszonymi przez towarzystwo powinna spowodować obniżkę czynszu, a nie być przeznaczona na promocję poprzez sponsorowanie sportu".

Image
kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.